​La Escuderia Osona convoca la asamblea ordinaria
Actualitzado el 07/06/2024 17:00
La Escuderia Osona ha convocado la asamblea general ordinaria, que se celebrará en Vic, en el local del Circuit d’Osona, el sábado 10 de junio a las 11 de la mañana. Podéis consultar el orden del día en el interior de esta noticia.
Benvolgut/da soci/a,
Escuderia Osona convoca l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA. Es celebrarà a Vic, al local social de l’entitat (Circuit d’Osona) al C. Cabrerès, 2, el dissabte dia 8 de juny del 2024 a les 11:00 hores en 1a convocatòria i a les 11:30 hores en 2a convocatòria, segons els horaris i ordre del dia següents:
ORDRE DEL DIA
1. Constitució de l’Assemblea.
2. Lectura de l’acta de l‘Assemblea del dia 10 de juny del 2023
3. Informe del President.
4. Aprovació del balanç econòmic del 2023.
5. Aprovació del pressupost per l’any 2024.
6. Balanç d’activitats del 2023.
7. Projecte d’activitats pel 2024.
8. Proposta gestió Circuit
9. Propostes presentades (presentació per escrit fins el dia 5 de juny a les 20:00 hores).
10.Precs i preguntes.
Donat l’interès dels punts a tractar en aquesta Assemblea, agrairia la seva assistència.
Vic, 25 de Maig de 2024
Escuderia Osona
El President