Política de vendes i devolució

PROCÉS
L’usuari haurà de realitzar la inscripció i/o reserva de l’activitat en què està interessat a través de la web a la corresponent pàgina d’inscripció i emplenant el formulari d’inscripció i el pagament des de la mateixa, o bé fer transferència i enviar el comprovant de pagament al correu electrònic info@escuderiaosona.com

L’usuari no estarà formalment inscrit fins que no hagi realitzat la inscripció i/o reserva i el pagament. Un cop realitzats se li enviarà una confirmació d’inscripció/reserva. Totes les inscripcions/reserves que no hagin estat abonades en un termini de 5 dies seran anul·lades i perdran la reserva. En el cas que arribat el dia de la cursa o reserva l’usuari no té formalitzat el pagament, l’usuari no tindrà dret a plaça ni, per tant, d’assistència a l’activitat en qüestió.

En el cas de les vendes de la botiga online, si en el plaç de 2 dies no s’ha rebut el pagament de la comanda serà anul·lada i s’haurà de generar-ne una altra de nova.

Tots els preus es comprovaran abans de confirmar qualsevol venda de qualsevol tipus i en el cas de que el pagament ja estigui realitzat i hi hagi una variació, s’haurà d’abonar la diferència abans de l’activitat o de l’entrega del material, ja sigui a favor del comprador o del venedor. Els preus de la web poden estar pendents d’actualització.

Els pagaments podran realitzar-se mitjançant el nostre TPV virtual utilitzant les targetes VISA i MASTERCARD o a través de transferència al número de compte detallat a la web en la confirmació de la reserva/comanda.

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ

L’usuari té dret a la devolució de l’import de la inscripció/reserva en els termes detallats al web i en les condicions següents:

Les cancel·lacions s’han d’informar per escrit 15 dies abans de la data de la cursa i/o la reserva, enviant un correu electrònic a info@escuderiaosona.com. No s’accepten cancel·lacions informades per cap altra via. En aquest correu electrònic s’ha de fer constar totes les dades de la inscripció, afegint nom i cognoms, data i dades de contacte, i motiu de la devolució.

En el cas de les vendes de la botiga online s’estableix un plaç màxim de devolució de 15 dies, a comptar des del mateix dia de la realització de la comanda. No obstant, les devolucions no es confirmaran fins haver revisat el material retornat, el qual ha d’estar amb els embalatges originals i en perfecte estat.

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

L’organització es reserva el dret a posposar o cancel·lar una cursa o activitat si no hi ha suficients inscrits.

Els pagaments per inscripcions a activitats cancel·lades seran retornats íntegrament. No es farà cap altre tipus de compensació.

En el cas de la botiga online, si el material sol·licitat pel client no es pot servir, se l’avisarà a través del correu electrònic facilitat pel mateix en la comanda, i se li notificarà la cancel·lació de la mateixa si no es possible aconseguir el material.